clients

לקוחות

ניסיוננו הרב בתחום המוסדות ללא כוונות רווח הנו רב. עשרות ארגונים: עמותות, חברות לתועלת הציבור ורשויות מקומיות כבר קיבלו ומקבלים שרות מאיתנו. בין לקוחותינו ניתן למנות את:

http://www.bottline.co.il/wp-login.php?action=lostpassword&error=invalidkeyמרכז אלה לסיוע נפשי חברתי קיבל שרות מבוטום ליין יעוץ, ליווי ומיקור חוץ למלכ"ר. פרוט מגוון השרותים שמספקת בוטום ליין - ייעוץ, ליווי ומיקור חוץ למוסדות ללא כוונות רווח. ביו השרותים: ליווי שיווקי לעמותה ולעירייה, מיקור חוץ של שרותי שיווק לעמותות ורשויות מקומיות, גיוס תמיכות לעמותות מהמדינה, ייעוץ ותכנון שיווקי, ייעוץ נהולי למנהלי עמותות ובתהליכים השונים מול רשם העמותות וכיוב'.

עמותת 'בתי דולב לנוער' קיבלה שרות מבוטום ליין יעוץ, ליווי ומיקור חוץ למלכ"ר . פרוט מגוון השרותים שמספקת בוטום ליין - ייעוץ, ליווי ומיקור חוץ למוסדות ללא כוונות רווח. בין השרותים: ליווי שיווקי לעמותה ולעירייה, מיקור חוץ של שרותי שיווק לעמותות ורשויות מקומיות,מיתוג, בניה ושיווק של אתרי אינטרנט, דפי פייסבוק וניו מדיה, גיוס תמיכות לעמותות מהמדינה, ייעוץ ותכנון שיווקי, פרסום, יחסי ציבור, ייעוץ נהולי למנהלי עמותות ובתהליכים השונים מול רשם העמותות וכיוב'.

.

'קשתות' מרכז צעירים ברמלה קיבל שרות מבוטום ליין יעוץ, ליווי ומיקור חוץ למלכ"ר . פרוט מגוון השרותים שמספקת בוטום ליין - ייעוץ, ליווי ומיקור חוץ למוסדות ללא כוונות רווח. בין השרותים: ליווי שיווקי לעמותה ולעירייה, מיקור חוץ של שרותי שיווק לעמותות ורשויות מקומיות, בניה ושיווק של אתרי אינטרנט, דפי פייסבוק וניו מדיה, גיוס תמיכות לעמותות מהמדינה, ייעוץ ותכנון שיווקי, פרסום, יחסי ציבור, ייעוץ נהולי למנהלי עמותות ובתהליכים השונים מול רשם העמותות וכיוב'.'מצב' מרכז צעירים כפר סבא קיבל שרות מבוטום ליין יעוץ, ליווי ומיקור חוץ למלכ"ר. פרוט מגוון השרותים שמספקת בוטום ליין - ייעוץ, ליווי ומיקור חוץ למוסדות ללא כוונות רווח. בין השרותים: ליווי שיווקי לעמותה ולעירייה, מיקור חוץ של שרותי שיווק לעמותות ורשויות מקומיות, בניה ושיווק של אתרי אינטרנט, דפי פייסבוק וניו מדיה, גיוס תמיכות לעמותות מהמדינה, ייעוץ ותכנון שיווקי, ייעוץ נהולי למנהלי עמותות ובתהליכים השונים מול רשם העמותות וכיוב'.