shivok

שרותי שיווק למלכ"ר

כל מנהל ארגון ללא כוונת רווח (בעיקר עמותה), מכיר בחשיבותו של תחום גיוס המשאבים, המפותח במגזר השלישי, אולם קיימת רתיעה מסוימת אצל רבים ממנהלי הארגונים משימוש בעקרונות ובשיטות מתחום השיווק לצורך הגדלת הכנסות ופעילויות הארגון.
שימוש בשיטות שיווק שהותאמו במיוחד לעולם של המגזר השלישי על ידי BottomLine, יכול להתאים יותר לצרכיך ולהגדיל את הכנסות ופעילויות האירגון  ללא פגיעה במטרות ובערכי הארגון.
הטמעתם של תהליכי ושיטות השיווק של BottomLine, בקרב הארגון, תביא להגדלת הכנסות הארגון מכלל מקורות ההכנסה האפשריים, כולל מתחומים המיוחסים לגיוס משאבים.
בכדי להגיע לתוצאות אלו אנו מציעים שרותי ייעוץ וליווי שיווקי, אשר מקנים למנהלי ועובדי הארגון יכולות שיווקיות ברמת התכנון והביצוע, יכולות שמתבטאות עד מהרה בהגדלת הכנסות ופעילויות הארגון.

  • ביצוע תהליכי תכנון שיווקי עם הנהלת הארגון (תוכנית אסטרטגית שיווקית, תוכנית עבודה שנתית שיווקית וכד').
  • ייעוץ שיווקי להנהלת החברה (תוכנית שיווקית, מיצוב, מיתוג וכיוב').
  • ניהול השיווק (ניהול מקצועי של עובדי העמותה בתחום השיווק).
  • .ליווי שיווקי של העמותה – זיהוי הזדמנויות, הכשרת עובדים בתחומי השיווק, פנייה לקהלי יעד חדשים וכיוב'.
  • מיקור חוץ (OUTSOURCING) של שרותי שיווק שונים – שיווק ברשתות חברתיות ובאינטרנט, פרסום, כתיבה שיווקית וכיוב'.
  • נהול בניית אתרי אינטרנט, אפליקציות סלולריות וכד'.
  • הדרכה והכשרת עובדים בתחומי השיווק בכלל ושיווק באינטרנט ובפייסבוק בפרט.